Liên hệ

Thank you for your interest in Rosaliza Hotel If you need to send us an inquiry, please use our Inquiry Form and Manager will respond to you within 1 - 12 hours. Or you can wait , please call us : Hotline : 0933534999 email: lanlinhvina@gmail.com

"Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng "*", nhưng bạn cung cấp đầy đủ thông tin nó sẽ giúp chúng tôi giải quyết tốt hơn nhu cầu của bạn.